Bạn thấy website này thế nào?
Khá tốt
Tạm được
Quá tệ

Đang truy cập: 4
Trong ngày: 14
Trong tuần: 1055
Lượt truy cập: 1074393

Lượt xem: 243

11-08-2016 14:14

Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2016 Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh

(Thực hiện theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ)

Tệp đính kèm: 

- Bảng cân đối kế toán: BANG CAN DOI KE TOAN 6 THANG.pdf

- Báo cáo kết quả kinh doanh: BAO CAO KET QUA HOAT DONG KD 6 THANG.pdf

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: BC LUU CHUYEN TIEN TE 6 THANG.pdf

- Bản thuyết minh báo cáo tài chính: BAN THUYET MINH BC TAI CHINH 6 THANG.pdf

 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

© Copyright 2015-2016 Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh, All rights reserved.
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Hùng Thắng - chức vụ: Chủ tịch - ĐT: 0276. 3 811 100 
ĐC: Số 211, đường 30/4, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
ĐT liên hệ: 0276.3827380, Email: imctayninh@gmail.com