Bạn thấy website này thế nào?
Khá tốt
Tạm được
Quá tệ

Đang truy cập: 4
Trong ngày: 14
Trong tuần: 1055
Lượt truy cập: 1074398

Lượt xem: 11863

09-08-2016 14:50

 

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC THỦY LỢI TÂY NINH

__________

 

 CHỦ TỊCH CÔNG TY

thang

Họ tên: Nguyễn Hùng Thắng

Sinh ngày 19 tháng 10 năm 1973

Chức vụ: Chủ tịch Công ty

Email: nguyenthangkttl@gmail.com

Điện thoại: 0276 3811100

 

GIÁM ĐỐC 

dinh_hunh_danh

Họ tên: Đinh Hùng Danh

Sinh ngày 03 tháng 3 năm 1980

Chúc vụ: Giám đốc

Email: dinhhungdanh@gmail.com

Điện thoại: 0276. 3833380

 

 PHÓ GIÁM ĐỐC

 BuiManhToan

Họ tên: Bùi Mạnh Toản

Sinh ngày 18 tháng 11 năm 1973

Chức vụ: Phó giám đốc Công ty

Email: 

Điện thoại: di động: 0907.641.577

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

 phong

Họ tên: Nguyễn Thanh Phong

Sinh ngày 25 tháng 6 năm 1979

Chức vụ: Phó giám đốc Công ty

Email: 

Điện thoại: di động: 0918.383.992

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

LePhuocHoang 

Họ tên: Lê Phước Hoàng

Sinh ngày 07 tháng 4 năm 1978

Chức vụ: Phó Giám đốc

Email: Taivu-tltn@tayninh.gov.vn

Điện thoại: cơ quan .di động: 0989.767.391

 

 KIỂM SOÁT VIÊN

z4608638778287_1b9d4a2cc0aab2b4274e0d45b12bfcfc

Họ tên: Đỗ Hòa Huyền Vân

Sinh ngày 05 tháng 02 năm 1979

Chức vụ: Kiểm soát viên kiêm nhiệm Công ty

Email: vandostc143@gmail.com

Điện thoại:  di động: 0903179143 

 

KẾ TOÁN TRƯỞNG

 

 

Họ tên: Lý Bình Hòa

Sinh ngày 07 tháng 4 năm 1978

Chức vụ: Kế toán trưởng

Email: 

Điện thoại: cơ quan (0276) 3.823.421 di động: 0915.401.819

 

CÁC TRƯỞNG PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

 

 img_20190819_0006

Họ tên: Nguyễn Hoàng Long

Sinh ngày 28 tháng 12 năm 1965

Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức hành chính

Email: hoanglong@tayninh.gov.vn

Điện thoại: cơ quan (0276) 3.827.380  di động: 0932.079.777

  dsc_5864 

 

Họ tên: Dương Đình Thiện

Sinh ngày 02 tháng 8 năm 1985

Chức vụ: Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật

Email: Khkt-tltn@tayninh.gov.vn

Điện thoại: cơ quan (0276) 3.825.818 di động: 0979.481.898

 

 

hnh_ca_trn__thng

Họ tên: Trần Đình Thường

Sinh ngày 01 tháng 10 năm 1973

Chức vụ: Trưởng phòng Quản lí nước - Công trình

Email: qln-tltn@tayninh.gov.vn

Điện thoại di động: 0919.180.468

 

GIÁM ĐỐC CÁC XÍ NGHIỆP, TRẠM TRƯỞNG, ĐỘI TRƯỞNG THỦY LỢI

 

 le_thanh_nhan

Họ tên: Lê Thành Nhân

Sinh ngày 18 tháng 3 năm 1981

Chức vụ: Giám đốc Xí nghiệp thủy lợi Hòa Thành

Email: Ht-tltn@tayninh.gov.vn

Điện thoại: cơ quan (0276) 3.822.365  di động: 0913.884.322

 

img_20190820_0001 

Họ tên: Lê Đạt Tấn Lợi

Sinh ngày 04 tháng 09 năm 1982

Chức vụ: Giám đốc Xí nghiệp thủy lợi Châu Thành

Email: Ct-tltn@tayninh.gov.vn

Điện thoại: cơ quan (0276) 3.820.693  di động: 0974.987.688

 

 

hinh_the

Họ tên: Nguyễn Văn Doanh

Sinh ngày 04 tháng 09 năm 1982

Chức vụ: Giám đốc Xí nghiệp thủy lợi Thành Phố

Email: Tp-tltn@tayninh.gov.vn,

Điện thoại: di động: 0944.436.190

 

 

 1e8012fd9b817cdf2590

Họ tên: Nguyễn Quang Nhân

Sinh ngày 14 tháng 2 năm 1982

Chức vụ: Giám đốc Xí nghiệp thủy lợi Gò Dầu

Email: Gd-tltn@tayninh.gov.vn

Điện thoại: cơ quan (0276) 3.853.118, di động: 0982.9.346.721

  

 3555e2f60386e4d8bd97

Họ tên: Trần Như Thạch

Sinh ngày 08 tháng 2 năm 1972

Chức vụ: Giám đốc Xí nghiệp thủy lợi Dương Minh Châu

Email: Dmc-tltn@tayninh.gov.vn

Điện thoại: cơ quan (0276) 3.771.144  di động: 0988.935.101

 


sn_-_trang_bang

Họ tên: Hồ Xuân Sơn

Sinh ngày 14  tháng 8 năm 1976

Chức vụ: Giám đốc Xí nghiệp thủy lợi Trảng Bàng

Email: Trb-tltn@tayninh.gov.vn

Điện thoại: cơ quan (0276) 3.880.214  di động: 0903.106.055

 


3_nguyen_trung_tien_pho_giam_doc_xi_nghiep_thuy_loi_tan_bien 

Họ tên: Nguyễn Trung Tiễn

Sinh năm 08/8/1978

chức vụ: Phó Giám đốc Xí nghiệp thủy lợi Tân Biên

email: Tb-tltn@tayninh.gov.vn

Điện thoại: cơ quan (0276) 3.874.148, di động: 0908.339.747

  

  doan_quoc_trung

Họ tên: Đoàn Quốc Trung

Sinh năm 22/12/1979

chức vụ: Giám đốc Xí nghiệp thủy lợi Tân Châu

email: Thuyloitanchau@tayninh.gov.vn

Điện thoại: cơ quan (0276) 3.874.148, di động: 0918.874.913

 

 

 duong_dinh_luan_-_pho_giam_doc_-_xi_nghiep_duong_minh_chau

Họ tên: Dương Đình Luân

sinh năm 1982

Chức vụ: Trưởng Trạm thủy lợi liên huyện

Email: Lienhuyen-tltn@tayninh.gov.vn

Điện thoại: cơ quan (0276) 3.857.158  di động: 0914700594

 

nguyen_anh_hoang

Họ tên: Nguyễn Anh Hoàng

sinh ngày 27 tháng 6 năm 1972

Chức vụ: Giám đốc Xí nghiệp quản lý các trạm bơm

Email: Qltb-tltn@tayninh.gov.vn

Điện thoại: cơ quan (0276) 3.760.001  di động: 0913.884.255

 

 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

© Copyright 2015-2016 Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh, All rights reserved.
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Hùng Thắng - chức vụ: Chủ tịch - ĐT: 0276. 3 811 100 
ĐC: Số 211, đường 30/4, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
ĐT liên hệ: 0276.3827380, Email: imctayninh@gmail.com