Bạn thấy website này thế nào?
Khá tốt
Tạm được
Quá tệ

Đang truy cập: 377
Trong ngày: 1061
Trong tuần: 1143
Lượt truy cập: 830101

Báo cáo tài chính năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2018

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất

Báo cáo số 81/BC-TLTN đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thuỷ lợi Tây Ninh năm

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất

 Báo cáo số 82/BC-TLTN đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất (Thực hiện theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ

Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018

Báo cáo Tài chính 06 tháng đầu năm của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thuỷ lợi Tây Ninh năm 2018 (Thực hiện theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ)

BÁO CÁO KẾT QUẢ TRÁCH NHIỆM ĐÓNG GÓP CHO CỘNG ĐỒNG XÃ HỘI - TỪ THIỆN NĂM 2017

 Báo cáo số 24/BC-CĐCS ngày 22 tháng 01 năm 2018 báo cáo kết quả trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng xã hội - từ thiện năm 2017

Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp năm 2018

Báo cáo số 22/BC-TLTN, ngày 31/3/2018 về tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp năm 2018 (Thực hiện theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ).

Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của Doanh nghiệp năm 2018

Báo cáo số 23/BC-TLTN, ngày 31/3/2018 về chế độ, tiền lương, tiền thưởng của Doanh nghiệp năm 2018 (Thực hiện theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ).

Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018

Báo cáo số 21/TLTN, ngày 31/3/2018 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018 (Thực hiện theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ).


Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

© Copyright 2015-2016 Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh, All rights reserved.
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Hùng Thắng - chức vụ: Chủ tịch - ĐT: 0276. 3 811 100 
ĐC: Số 211, đường 30/4, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
ĐT liên hệ: 0276.3827380, Email: imctayninh@gmail.com