Bạn thấy website này thế nào?
Khá tốt
Tạm được
Quá tệ

Đang truy cập: 7
Trong ngày: 186
Trong tuần: 288
Lượt truy cập: 462527

Báo cáo thực trạngquản trị và cơ cấu tổ chức năm 2017

 Báo cáo số 76/BC-TLTN, ngày 25 tháng 7 năm 2018 về thự trạng quản trị và cơ cấu tổ chức cùa Công ty (Thực hiện theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ)

Báo cáo Tài chính năm 2017

 Báo cáo Tài chính Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thuỷ lợi Tây Ninh năm 2017 (Thực hiện theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ)

Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2017 Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh

Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2017 Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh(Thực hiện theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ)

Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp năm 2017

Báo cáo số 33/BC-TLTN, ngày 29/3/2017 về tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp năm 2017 (Thực hiện theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ).

Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của Doanh nghiệp năm 2017

Báo cáo số 32/BC-TLTN, ngày 29/3/2017 về chế độ, tiền lương, tiền thưởng của Doanh nghiệp năm 2017 (Thực hiện theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ).

Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017

Báo cáo số 31/TLTN, ngày 29/3/2017 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 (Thực hiện theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ).


Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

© Copyright 2015-2016 Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh, All rights reserved.
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Hùng Thắng - chức vụ: Chủ tịch - ĐT: 0276. 3 811 100 
ĐC: Số 211, đường 30/4, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
ĐT liên hệ: 0276.3827380, Email: imctayninh@gmail.com