Bạn thấy website này thế nào?
Khá tốt
Tạm được
Quá tệ

Đang truy cập: 402
Trong ngày: 1077
Trong tuần: 1159
Lượt truy cập: 830903

Giới thiệu công ty
Lượt xem: 9073

03-09-2015 14:49

GIỚI THIỆU CHUNG

Công ty TNHH một thành viên khai thác thủy lợi Tây Ninh

        Công tyTNHH một thành viên khai thác thủy lợi Tây Ninh trước đây là Công ty khai thác thủy lợi Tây Ninh thành lập theo Quyết định số 14/QĐ-UBND Ngày 11 tháng 4 năm 1990  của UBND tỉnh Tây Ninh . Ngày 02 tháng 10 năm 2008  UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2256/QĐ-UBND chuyển đổi Công ty khai thác thủy lợi Tây Ninh thành Công tyTNHH một thành viên khai thác thủy lợi Tây Ninh là doanh nghiệp nhà nước sở hữu 100% vốn trực thuộc UBND tỉnh Tây Ninh. Hoạt động Công ty TNHH Một thành viên khai thác Thủy lợi Tây Ninh thực hiện theo Quyết định số 2785/QĐ-UBND ngày 04/12/2014  của UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH  Một thành viên khai thác Thủy lợi Tây Ninh

          Địa chỉ: số 211, đường 30 tháng 4 phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

          Điện thoại : 066.3 827 380, fax : 066.3 810 015

          Email: imctayninh@gmail.com; thuyloitayninh@tayninh.gov.vn

          Website: www.thuyloitayninh.com.vn

1. Đặc điểm công trình

       Theo phân cấp của Bộ Nông Nghiệp – PTNT, hệ thống công trình thủy lợi (CTTL) trên địa bàn tỉnh hiện nay do Công ty quản lý, khai thác bao gồm:

       - Hồ chứa nước Tha La có dung tích 26 triệu m3;

       - Kênh tưới, tiêu:

       a) Kênh tưới: gồm 1.569 tuyến kênh với tổng chiều dài là 1.470,284 km, đã bê tông hóa 934,807km đạt 63,58% trong đó:

   +Kênh có diện tích ≥ 50 ha là 632 tuyến kênh với tổng chiều dài 395,052 km, đã bê tông  225,833 km đạt 65,22%;

   +Kênh có diện tích < 50 ha là 937 tuyến kênh với tổng chiều dài là 395,052 km, đã bê tông  225,833 km đạt 57,17%

       b) Kênh tiêu: Gồm 271 tuyến kênh tiêu với tổng chiều dài 584,200 km trong đó:

   +Kênh tiêu có diện tích ≥ 50 ha là 222 tuyến kênh với tổng chiều dài 549,761 km;

   +Kênh tiêu có diện tích < 50 ha là 49 tuyến với tổng chiều dài 37,062 km

       - 09 Trạm bơm điện, trong đó có 08 trạm nằm phía Tây sông Vàm Cỏ và 01 trạm ở huyện Dương Minh Châu bơm từ kênh chính Tây thuộc hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng.

   +Các Trạm bơm điện phía Tây sông Vàm Cỏ:

       Tổng diện tích thiết kế tưới 5.278 ha, cụ thể: Trạm bơm Phước Chỉ huyện Trảng Bàng (1.050 ha); Long Hưng (785 ha); Long Khánh (220 ha); Long Thuận (750 ha); Bến Đình (900 ha); Long Phước A (825 ha); Hòa Thạnh huyện Châu Thành (380 ha); Hòa Thạnh II huyện Châu Thành (386 ha);

         - Tổng năng lực tưới, tiêu theo thiết kế là 62.000 ha/vụ, trong đó đã khai thác trên 45.000 ha/vụ;

      - Tổng giá trị tài sản công trình khoảng 2.000 tỷ đồng, trong đó có giá trị công trình thuộc 02 dự án (VWRAP và Phước Hoà) tổng giá trị trên 1.000 tỷ đồng đang trong quá trình phê duyệt quyết toán.

2. Chức năng

          a. Chức năng : Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh là doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích được UBND tỉnh giao nhiệm vụ:

- Quản lý, khai thác hệ thống CTTL trên địa bàn tỉnh phục vụ sản xuát nông nghiệp, cấp nước cho các nhà máy công nghiệp chế biến mì, mía và nước sinh hoạt cho các khu kinh tế.

- Duy tu bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên hệ thống công trình để chống xuống cấp;

- Phối hợp chính quyền địa phương tổ chức bảo vệ hệ thống CTTL.

3. Nhiệm vụ

- Đảm bảo tuyệt đối an tòan công trình ( Các kênh cấp 1, cấp 2, cấp 3, và các công trình trên kênh, hồ chứa nước Tha La; các Trạm bơm điện ).

- Điều tiết phân phối nước công bằng, bảo đảm yêu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhà máy công nghiệp, bảo vệ môi trường sinh thái.

- Thực hiện có hiệu quả nguồn vốn sự nghiệp thủy lợi và thủy lợi phí, đầu tư sửa chữa, duy tu bảo dưỡng công trình. Duy trì năng lực công trình, bảo đảm công trình thủy lợi an toàn và sử dụng lâu dài.

- Hoàn thiện quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Tha La, quy trình phòng chống lụt bão hạ du hồ Tha La; Đề án quản lý khai thác công trình thủy lợi; Đề án phân cấp quản lý công trình thủy lợi; Định mức kinh tế kỹ thuật; Phương án bảo vệ công trình thủy lợi ; Quy trình bảo trì công trình để trình Sở NN&PTNT thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt tổ chức thực hiện.

- Theo dõi phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố, kiểm tra, sửa chữa công trình trước và sau mùa mưa lũ; ký kết thực hiện các hợp đồng sử dụng nước đủ 3 vụ/năm.

- Quan trắc, thu thập các số liệu theo quy định, nghiên cứu tổng kết và ứng dụng các định mức kinh tế kỹ thuật vào việc khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

4. Quyền hạn:

- Vận hành các công trình trong hệ thống theo quy trình, quy phạm kỹ thuật; khai thác tổng hợp công trình;

- Ủy quyền ký hợp đồng sử dụng nước cho các hộ nông nghiệp và các nhà máy công nghiệp theo hợp đồng;

- Kiến nghị Sở Tài Chính, Sở Nông nghiệp trình UBND tỉnh hỗ trợ tài chính để sửa chữa nâng cấp công trình, duy tu bảo dưỡng công trình đảm bảo vận hành và duy trì phát triển hệ thống;

- Kiến nghị với chính quyền địa phương huyện, xã trong vùng tưới trong việc huy động các hộ dùng nước đóng góp lao động để tu bổ, sửa chữa công trình thuỷ lợi theo phân cấp quản lý;

- Yêu cầu Uỷ ban nhân dân địa phương nơi có hệ thống công trình có biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn công trình trong trường hợp có nguy cơ xảy ra sự cố;

- Kiến nghị với Uỷ ban nhân dân địa phương  giải quyết trong trường hợp các hộ cố tình vi phạm công trình.

-Căn cứ quy mô, phạm vi hoạt động Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Tây Ninh quyết định thành lập các Trạm quản lý, xí nghiệp quản lý theo đầu mối công trình hoặc theo địa bàn.

5.Tổ chức bộ máy: Bộ máy tổ chức tại Công ty bao gồm:

- Lãnh đạo Công ty: Hiện đang theo mô hình Chủ tịch Công ty,  Giám đốc Công ty.

- Các Phó giám đốc Công ty và Kế toán trưởng do chủ tịch Công ty bổ nhiệm.

- Văn Phòng Công ty: Tổ chức theo thông tư số 06/1998/TT-BNN-TCCB ngày 03/09/1998 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và có 04 phòng chuyên môn: Tổ chức - Hành chánh, Tài vụ, Kế hoạch kỹ thuật và Quản lý nước – công trình.

- Các đơn vị trực thuộc: 11 đơn vị, trong đó: 08 Xí nghiệp thủy lợi ở các huyện, thành phố (Tân Biên, Tân Châu, Châu Thành, thành phố Tây Ninh, Hòa Thành, Dương Minh Châu, Gò Dầu, Trảng Bàng): Quản lý hệ thống thuỷ lợi nằm trọn trong huyện; 01 Xí nghiệp quản lý các trạm bơm: Quản lý các trạm bơm điện phía Tây sông Vàm Cỏ Đông; 01 Trạm quản lý kênh liên huyện: Quản lý các kênh liên huyện; 01 Đội quản lý kênh Tân Biên.

Tổng số lao động toàn Công ty hiện có 235 người, trong đó có 22 nữ, 86 đảng viên. Trình độ văn hóa và chuyên môn gồm 03 thạc sĩ thủy lợi, 42 kỹ sư, trung cấp chuyên ngành thủy lợi, 32 tốt nghiệp đại học các ngành nghề khác và 134 công nhân quản lý kênh từ bậc 01 đến bậc 06.

- Lực lượng tổ chức hợp tác dùng nước: Quản lý hệ thống kênh nội đồng có năng lực nhỏ hơn 50 ha, thay mặt nông dân quan hệ với Công ty. Hiện nay toàn tỉnh có 26 Hợp tác xã dịch vụ thủy lợi và 282 tổ thủy nông. Các hợp tác xã do UBND huyện phê duyệt kết quả bầu Ban chủ nhiệm, các tổ thuỷ nông do UBND xã quyết định thành lập và bổ nhiệm Tổ trưởng.

6. Chức năng nhiệm vụ các phòng

6.1 Phòng Tổ chức hành chính

*Chức năng:

-Giúp việc Giám đốc thực hiện chức năng tham mưu, tổng hợp, tổ chức phối hợp giữa các phòng, xí nghiệp Công ty trong việc thực hiện các quyết định của Giám đốc .

- Tham mưu cho Giám đốc trong công tác Tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, hành chính quản trị, thi đua khen thưởng, kỷ luật, bảo vệ. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV, quản lý công tác văn thư lưu trữ, quản lý tài sản, trang thiết bị làm việc, sinh hoạt thuộc Văn phòng Công ty.

*Nhiệm vụ:

          - Thực hiện các quy định về văn thư, lưu trữ, bảo mật, các nguyên tắc quản lý công văn, giấy tờ, đi, đến, các biện pháp quản lý tài sản thuộc lĩnh vực chuyên môn.

- Phối hợp với các phòng ban chức năng xây dựng quy chế làm việc, bảo vệ cơ quan, trang trí, khánh tiết… công tác an ninh trật tự, nơi làm việc. 

- Hướng dẫn các phòng chức năng Công ty về công tác văn thư, lưu trữ; tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ của Công ty theo quy định của pháp luật.

- Kiểm tra thể thức kỹ thuật trình bày văn bản hành chính trong việc ban hành các văn bản của Công ty.

- Tổ chức và phục vụ các cuộc họp, làm việc, tiếp khách của Lãnh đạo Công ty; thông báo ý kiến kết luận tại các hội nghị, cuộc họp giao ban, làm việc của Giám đốc;

- Tham mưu cho Giám đốc về công tác tổ chức nhân sự của Công ty.

- Tham mưu cho Ban giám đốc Công ty trong việc thực hiện các chế độ, chính sách (nâng lương, nâng bậc, tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, giải quyết các chế độ BHXH…) với người lao động, kế hoạch trang bị BHLĐ cho người lao động.

- Xây dựng kế hoạch lao động, định biên, định mức lao động, theo dõi tổng hợp tình hình sử dụng lao động, thu nhập từ tiền lương, phân tích tình hình sử dụng lao động, trả lương cho CBCNV.

- Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho CBCNV.

- Hướng dẫn công tác thi đua, làm thường trực Hội đồng: Thi đua, khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, nâng bậc. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê theo Quy định.

- Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty mọi hoạt động của phòng và các lĩnh vực được phân công theo chức năng.

- Tham mưu và góp ý kiến với Lãnh đạo Công ty về việc bố trí, sắp xếp lao động, sử dụng lao động và các Quy định hiện hành khác trong toàn Công ty. Kiến nghị Lãnh đạo Công ty xử lý các trường hợp vi phạm kỷ luật của Công ty.

- Quản lý các xe văn phòng phục vụ nhu cầu công tác của Ban giám đốc Công ty và các phòng chức năng.

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện nội quy bảo vệ an ninh trật tự cho toàn thể CBCNV. Phối hợp với cơ quan Công an, quân sự địa phương để thực hiện tốt công tác này.

- Tổ chức, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác bảo vệ tài sản của Công ty. Quản lý, lập và thực hiện các phương án phòng cháy chữa cháy bảo vệ các mục tiêu quan trọng, các công trình trọng điểm trong toàn bộ địa bàn Công ty quản lý.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Công ty giao.

 6.2 Phòng Kế hoạch Kỹ thuật

* Chức năng

- Tham mưu giúp việc cho Giám đốc và Phó giám đốc phụ trách Công ty trong lĩnh vực kế hoạch, kỹ thuật, đầu tư, thi công xây dựng, Công tác vật tư, Bảo vệ và khai thác hồ chứa nước Tha La.

- Xây dựng kế hoạch và tổng hợp kết quả thực hiện theo định kỳ của Công ty để báo cáo cơ quan cấp trên khi có yêu cầu.

- Thực hiện và hướng dẫn nghiệp vụ về công tác kế hoạch, kỹ thuật trong Công ty như: Văn bản, thông tư, chế độ chính sách mới để vận dụng, tiêu chuẩn, quy chuẩn thay đổi hoặc mới ban hành…

- Quản lý công tác kỹ thuật, thi công xây dựng, tiến độ, chất lượng đối với những gói thầu do Công ty ký hợp đồng.

- Tham mưu cho Ban giám đốc Công ty trong công tác kỹ thuật, công tác phòng chống lụt bão, bảo hộ lao động, thi nâng bậc, giữ bậc. 

 * Nhiệm vụ của phòng Kế hoạch kỹ thuật:

      + Công tác Kế hoạch:

          - Tổng hợp kế hoạch của các đơn vị trực tiếp quản lý, xây dựng kế hoạch vụ, cả năm và kế hoạch dài hạn trình cấp trên xét duyệt;

- Đầu mỗi vụ sản xuất căn cứ vào năng lực hệ thống công trình, diện tích tưới tiêu, nhu cầu dùng nước thực hiện ký kết hợp đồng dùng nước từng vụ và cả năm theo dõi báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm và đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Công ty.

-Cuối mỗi vụ sản xuất trên cơ sở diện tích thực tưới tiến hành nghiệm thu thanh lý hợp đồng tưới tiêu, cấp nước cho các tổ chức, cá nhân hưởng lợi.

- Phối hợp với phòng Tài vụ Công ty xây dựng  kế hoạch vốn cho hoạt động sửa chữa, duy tu bảo dưỡng công trình thủy lợi.

- Xây dựng kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu trình Ban giám đốc Công ty phê duyệt đối với các gói thầu do Công ty làm chủ đầu tư.

 - Thực hiện việc soạn thảo các Hợp đồng kinh tế, theo dõi tiến độ thực hiện và thanh lý hợp đồng theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng định mức định mức kinh tế kỹ thuật, nhiên liệu … và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các định mức đó.

- Làm đầu mối khi quyết toán các công trình hoàn thành theo Quy định của Nhà nước 

- Thống kê tổng hợp Công việc thực hiện kế hoạch theo định kỳ giúp Lãnh đạo Công ty đề ra biện pháp chỉ đạo kịp thời.

- Trực tiếp hoặc phối hợp với Phòng Quản lý nước  để quản lý về mặt kỹ thuật, tiến độ, chất lượng đối với các công trình và hạng mục công trình thi công xây dựng thuộc các dự án do Công ty đầu tư hoặc tại các gói thầu do Công ty ký kết hợp đồng.

+ Công tác Đầu tư:

- Thực hiện các thủ tục để đầu tư các dự án đầu tư mới do Công ty làm chủ đầu tư.

- Theo dõi tình hình triển khai các dự án của Công ty đầu tư.

+ Công tác Vật tư và các công tác khác:

- Lập kế hoạch vật tư, thiết bị, công cụ lao động theo kế hoạch hàng năm, để chủ động đáp ứng đầy đủ, kịp thời cho hoạt động của Công ty.

- Thực hiện việc quản lý vật tư của Công ty theo đúng quy chế. Có trách nhiệm kiểm tra tình hình sử dụng vật tư ở tất cả các bộ phận trong Công ty, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.

- Thực hiện chế độ báo cáo, quyết toán vật tư, nguyên nhiên liệu theo
quy định của của Công ty.

- Ban hành các biểu mẫu, sổ sách phục vụ việc quản lý vật tư.

- Trực tiếp thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác về lĩnh vực kế hoạch kỹ thuật theo sự phân cấp, giao quyền của Giám đốc.

6.3 Phòng Tài vụ

Chức năng:

- Giúp việc và tham mưu cho Giám đốc Công ty trong công tác tổ chức, quản lý và giám sát hoạt động kinh tế, tài chính, hạch toán và thống kê.

- Theo dõi, phân tích và phản ảnh tình hình biến động tài sản, nguồn vốn tại Công ty và cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kinh tế cho Giám đốc trong công tác điều hành và hoạch định hoạt động Công ty.

Nhiệm vụ:

- Thực hiện công tác hạch toán kế toán, thống kê theo Pháp lệnh kế toán và thống kê, Luật Kế toán và Điều lệ của Công ty.

- Quản lý tài sản, nguồn vốn và các nguồn lực kinh tế của Công ty theo quy định của Nhà nước.

- Xây dựng kế hoạch tài chính phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư.

- Xây dựng kế hoạch định kỳ về kinh phí hoạt động, chi phí bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa nhỏ của Công ty và các kế hoạch tài chính khác.

- Thực hiện chế độ báo cáo tài chính, thống kê theo quy định của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

- Thực hiện các nghĩa vụ đối với NSNN, và người lao động theo luật định.

- Xác định và phản ảnh chính xác, kịp thời kết quả kiểm kê định kỳ tài sản, nguồn vốn.

- Lưu trữ, bảo quản chứng từ, sổ sách kế toán, bảo mật số liệu kế toán tài chính theo quy định và điều lệ Công ty.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc Công ty phân công.

6.4 Phòng Quản lý nước-Công trình

          a .Về quản lý nước:

- Lập kế hoạch tưới tiêu, kế hoạch dùng điện từng vụ, cả năm, thông qua phòng kế hoạch tổng hợp, giúp Giám đốc trình cấp trên xét duyệt và tổ chức thực hiện theo kế hoạch được duyệt. Chỉ đạo các đơn vị trực tiếp quản lý (Xí nghiệp, Trạm thủy lợi liên huyện, ) thực hiện kế hoạch được duyệt;

- Lập quy trình vận hành hệ thống trình cấp có thẩm quyền xét duyệt. Điều hành hệ thống công trình tưới tiêu theo quy trình được duyệt, theo dõi thực hiện và bổ sung quy trình;

- Điều hành hệ thống tưới tiêu, điều hoà phân phối nướ, tiêu nước công bằng hợp lý đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất kịp thời vụ; phòng chống bão, lụt và đảm bảo an toàn công trình, hạn chế úng hạn và thiệt hại do thiên tai gây ra tới mức thấp nhất;

- Hàng năm và từng vụ phải sơ tổng kết kết quả tưới tiêu phục vụ sản xuất và tưới tiêu khoa học, các biện pháp tưới tiêu có hiệu quả kinh tế như lấy nước tiêu nước tự chảy, tháo nước theo kế hoạch;

- Hướng dẫn và tổ chức quan trắc khí tượng thuỷ văn, chất lượng nước trong hệ thống. Bố trí hợp lý mạng lưới thông tin trong hệ thống, thu thập, bảo quản và lưu trữ tốt các tài liệu về quản lý nước;

- Nghiên cứu cải tiến phương pháp quan trắc khí tượng thuỷ văn, đo đạc lượng nước, chất lượng nước, điều kiện hệ thống công trình bằng các công trình hiện đại, tiến tới tự động hoá việc điều khiển hệ thống công trình.

b.Công tác duy tu bảo dưỡng và bảo vệ công trình

- Kiểm tra theo dõi, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố trong hệ thống công trình thủy lợi đồng thời thực hiện tốt việc duy tu bảo dưỡng công trình, sửa chữa nâng cấp công trình, máy móc thiết bị; xây dựng các quy trình kỹ thuật vận hành công trình trong hệ thống trình cấp có thẩm quyền xét duyệt và vận hành theo quy trình được duyệt;

- Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trực tiếp quản lý kiểm tra hàng ngày, kiểm tra định kỳ trước trong và sau lũ, theo dõi diễn biến công trình để có biện pháp xử lý kịp thời hoặc đưa vào kế hoạch sửa chữa thường xuyên và sửa chữa lớn;

- Cùng các phòng tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng chống bão lụt chống thiên tai;

- Trực tiếp chỉ đạo xử lý sự cố công trình, máy móc thiết bị;

- Nghiên cứu cải tiến các biện pháp quản lý, vận hành chống xuống cấp công trình, từng bước điện khí hoá, tự động hoá vận hành công trình, máy móc thiết bị;

- Giám sát thi công sửa chữa thường xuyên công trình thuỷ lợi;

- Giúp giám đốc Công ty thực hiện công tác bảo vệ công trình. Nhiệm vụ về công tác bảo vệ công trình gồm:

+ Tổ chức mạng lưới bảo vệ công trình đầu mối đến các công trình quan trọng trong hệ thống;

+ Phát hiện các hiện tượng vi phạm quy định bảo vệ công trình, tổ chức Kiểm tra các hiện tượng vi phạm, báo cáo với cấp trên và chính quyền địa phương xử lý kịp thời;

+ Hướng dẫn nghiệp vụ bảo vệ công trình cho công nhân quản lý kênh, Tổ chức hợp tác dùng nước các xí nghiệp, Trạm thủy lợi.

+ Quan hệ chặt chẽ với ngành an ninh, với các tổ chức an ninh địa phương để tiếp nhận sự chỉ đạo về nghiệp vụ, tổ chức mạng lưới an ninh nhân dân bảo vệ công trình thuỷ lợi. Tại các công trình quan trọng có lực lượng công an bảo vệ, phải phối hợp tổ chức tuần tra canh gác chặt chẽ theo sự phân công trách nhiệm bảo vệ từng công trình của giám đốc Công ty.

+ Xây dựng quy trình vận hành cơ, điện của các Trạm bơm điện thuộc hệ thống Công ty quản lý;

- Hướng dẫn các đơn vị quản lý vận hành, sửa chữa cơ điện;

- Lập kế hoạch sửa chữa cơ điện từng vụ, cả năm;

- Trực tiếp xử lý hoặc hướng dẫn, tổ chức xử lý các sự cố cơ điện;

- Nghiên cứu cải tiến các biện pháp quản lý, quy trình vận hành cơ điện.

+ Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc Công ty phân công.

                                                                   

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC THỦY LỢI TÂY NINH

sodotochuc

 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

© Copyright 2015-2016 Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh, All rights reserved.
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Hùng Thắng - chức vụ: Chủ tịch - ĐT: 0276. 3 811 100 
ĐC: Số 211, đường 30/4, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
ĐT liên hệ: 0276.3827380, Email: imctayninh@gmail.com