Bạn thấy website này thế nào?
Khá tốt
Tạm được
Quá tệ

Đang truy cập: 2
Trong ngày: 18
Trong tuần: 266
Lượt truy cập: 309368

Lượt xem: 437

24-11-2015 14:09

Giới thiệu chung XNQL Trạm bơm

 

 

 

GIỚI THIỆU CHUNG

XÍ NGHIỆP QUẢN LÝ CÁC TRẠM BƠM

Thuộc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Tây Ninh

Địa chỉ: ấp Ngã tắc, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh

Số điện thoại: 066.3.760.001

Email: Qltb-tltn@tayninh.gov.vn

BAN GIÁM ĐỐC

Q. Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Triệu

Số điện thoại 0972963585

 

 

Xí nghiệp quản lý các trạm bơm là đơn vị hạch toán báo sổ được nâng cấp từ Đội quản lý trạm bơm điện theo Quyết định số 266/QĐ-TCHC, ngày 01/12/2012 của Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Tây Ninh

1.Chức năng nhiệm vu:

Xí nghiệp quản lý các Trạm bơm chịu sự chỉ đạo và điều hành của Chủ tịch Công ty Giám đốc Công ty, phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp trong địa bàn huyện Bến Cầu và một phần của huyện Trảng Bàng và Châu Thành.

- Lập kế hoạch tưới thuộc phạm vi xí nghiệp quản lý, được Chủ tịch kiêm  Giám đốc Công ty uỷ quyền ký kết hợp đồng kinh tế với hộ dùng nước; Nghiệm thu tưới tiêu, thanh lý hợp đồng dùng nước trình chính quyền địa phương xã, huyện xác nhận gửi về công ty tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Quản lý các Trạm bơm điện vận hành thiết bị trạm bơm tưới tiêu  theo kế hoạch và định mức của Công ty đã ban hành, bảo dưỡng công trình máy móc thiết bị hàng ngày và định kỳ.

2.Công tác quản lý:

Hiện nay Xí nghiệp quản lý 08 Trạm bơm điện với tổng diện tích thiết kế tưới tiêu:  5.298 ha gồm có: Trạm bơm điện Phước Chỉ (Trảng Bàng) 1.080 ha; Trạm bơm điện Hòa Thạnh I :420 ha; Hòa Thạnh II 368 ha (Châu Thành), Trạm bơm điện Trạm bơm Long Thuận 750 ha, Trạm bơm Bến Đình 850 ha, Trạm bơm Long Phước A  825 ha, Trạm bơm Long Khánh 220 ha, Trạm bơm Long Hưng 785 ha

 

Trạm bơm

Chiều dài kênh dẫn

(mét

Chiều dài kênh chính

(mét)

Số lượng máy bơm

Công suất

P (KW/máy)

 

Lưu lượng

(m 3/h)

 

Trạm bơm Phước Chỉ

2.850

3.317

04

55

1.764

Trạm bơm Long Thuận

850

1.683

04

37

1.400

Trạm bơm Long Khánh

653

2.200

02

37

1.200

Trạm bơm Long Hưng

530

3.137

03

55

1.755

Trạm bơm Bến Đình

320

6.303

03

75

1.800

Trạm bơm Long Phước A

4.251

7.782

04

75

1.400

Trạm bơm Hòa Thạnh I

220

2.211

03

33

960

Trạm bơm Hòa Thạnh II

300

3.143

03

30

810

Tổng cộng:

12.674

29.776

26

1.330

39.241

 

            - Kênh tưới Xí nghiệp quản lý:

            - Tổng số kênh: 08 kênh chính, chiều dài: 29.776 m

+Trong đó:

Kênh cấp 1: 112 tuyến, chiều dài 63.888 m;

Kênh Cấp 2:  69 tuyến, chiều dài: 35.949 m;

Kênh cấp 3: 57 tuyến, chiều dài: 10.427 m

-Đã bê tông hóa: 93.882 m, chiếm 67%

+Kênh chính: 29.776 m; kênh cấp 1: 62.476,4 m; Kênh cấp 2: 32.009,5 m; Kênh cấp 3: 1.597 m

Hàng năm xí nghiệp vận hành tưới tiêu đủ 3 vụ, năm 2014 nghiệm thu thanh lý hợp đồng : 11.328,91 ha/11.219 hộ so kế hoạch đạt 101,81%; hiện nay xí nghiệp có tổng số 24 cán bộ, công nhân viên; Tổ chức hợp tác dùng nước  49  tổ thủy nông .

Xí nghiệp có 03 đảng viên sinh hoạt chi bộ Phòng Nông nghiệp huyện Bến Cầu và 02 đảng viên sinh hoạt chi bộ Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh

 

 

 

 

 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

© Copyright 2015-2016 Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh, All rights reserved.
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Hùng Thắng - chức vụ: Chủ tịch - ĐT: 0276. 3 811 100 
ĐC: Số 211, đường 30/4, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
ĐT liên hệ: 0276.3827380, Email: imctayninh@gmail.com