Bạn thấy website này thế nào?
Khá tốt
Tạm được
Quá tệ

Đang truy cập: 2
Trong ngày: 4
Trong tuần: 117
Lượt truy cập: 277437

Lượt xem: 649

08-04-2016 15:12

Báo cáo Tài chính Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thuỷ lợi Tây Ninh năm 2015 (Thực hiện theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ)

Tệp đính kèm:

- Bảng cân đối kế toán: bang_can_doi_ke_toan.pdf

- Báo cáo kết quả kinh doanh: bao_cao_ket_qua_kinh_doanh.pdf

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: bao_cao_luu_chuyen_tien_te.pdf

- Bản thuyết minh báo cáo tài chính: bao_cao_thuyet_minh_tai_chinh.pdf

- Ý kiến kiểm toán: y_kien_kiem_toan.pdf

 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

© Copyright 2015-2016 Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh, All rights reserved.
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Hùng Thắng - chức vụ: Chủ tịch - ĐT: 0276. 3 811 100 
ĐC: Số 211, đường 30/4, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
ĐT liên hệ: 0276.3827380, Email: imctayninh@gmail.com