Bạn thấy website này thế nào?
Khá tốt
Tạm được
Quá tệ

Đang truy cập: 1
Trong ngày: 3
Trong tuần: 116
Lượt truy cập: 277424

Lượt xem: 335

01-12-2015 10:03

Giới thiệu chung XNTL Trảng Bàng

GIỚI THIỆU CHUNG

XÍ NGHIỆP THỦY LỢI TRẢNG BÀNG

Thuộc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Tây Ninh

Địa chỉ trụ sở : Tỉnh lộc 6, Ấp Gia Lâm, xã Gia Lộc, Huyện Trảng Bàng , tỉnh Tây Ninh.

+ Điện thoại : 066 3 880214,     fax : 066 3 890726

+ Địa chỉ Email :  Trb-tltn@tayninh.gov.vn

BAN GIÁM ĐỐC

Giám đốc: Ông. Hà Văn Hăng

Số điện thoại:   0913.102.246  ; email:

 

 

 

Phó Giám đốc: Ông. Trần Văn Tuấn

Số điện thoại:  0908.531.410   ; email:

 

 

   Quá trình thành lập và phát triễn :

+ Xí nghiệp thủy lợi Trảng Bàng trước đây năm 1983 tiền thân là Ban Chỉ Huy Công trường Thủy Lợi Huyện trực thuộc UBND huyện Trảng Bàng và Ban chỉ huy Công trường Tỉnh quản lý

Đến năm 1988 đổi tên thành Phòng Thủy Lợi huyện Trảng Bàng trực thuộc UBND huyện Trảng Bàng quản lý (trên cơ sở xác nhập 03 đơn vị là Công trường Thủy Lợi, Xí nghiệp thủy nông và phòng thủy lợi)

+ Qua các thời kỳ từ năm 1989 đến năm 2009 đổi tên Ban quản lý xây dựng Thủy lợi ; xí nghiệp Thủy Lợi Trảng Bàng trực thuộc UBND huyện Trảng Bàng ; đến năm 1992 theo Quyết định số 24/QĐ.TL ngày 01/9/1992 của Giám đốc Sở Thủy Lợi Tây Ninh đổi tên thành Xí nghiệp Thủy nông số V trực thuộc Công ty Thủy nông tỉnh Tây Ninh.

+ Năm 2009 đến nay đổi tên thành Xí nghiệp Thủy lợi Trảng Bàng trực thuộc Công ty TNHH một thành viên Khai Thác Thủy lợi Tây Ninh  theo Quyết định số 18/QĐ.TCHC ngày 04/02/2009 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Khai thác Thủy lợi Tây Ninh

1.Chức năng, nhiệm vụ

Xí nghiệp Thủy lợi Trảng Bàng trực tiếp quản lý khai thác bảo vệ hệ thống thủy lợi thuộc địa bàn huyện Trảng Bàng theo đúng pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, chịu sự chỉ đạo và điều hành của Chủ tịch Công ty, Giám đốc Công ty, phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp trong địa bàn huyện và kế hoạch sản xuất nông nghiệp của UBND huyện Trảng Bàng.

 Lập kế hoạch tưới thuộc phạm vi xí nghiệp quản lý, được Chủ tịch kiêm  Giám đốc Công ty uỷ quyền ký kết hợp đồng kinh tế với hộ dùng nước; Nghiệm thu tưới tiêu, thanh lý hợp đồng dùng nước trình chính quyền địa phương xã, huyện xác nhận gửi về công ty tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.Công tác quản lý:

Hiện nay Xí nghiệp thủy lợi Trảng Bàng quản lý khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi gồm có:

 + Kênh tưới : 105 tuyến, với 989 công trình trên kênh; tổng chiều dài là 162,866 Km, trong đó kênh bê tông hóa 90,601km, kênh đất 72,265 km.

+ Kênh tiêu : 43 tuyến,  gồm 09 kênh trục, 29 kênh C2 và 05 kênh C3,4 với 49 công trình trên kênh; tổng chiều dài là 97,289 km..

+ Kênh tưới tiêu dưới 50ha (do Huyện, xã quản lý) : 141 tuyến với 417 công trình trên kênh, tổng chiều dài là 70,575 km.

 Tổng diện tích thiết kế 10.317 ha.

3. Địa bàn quản lý : gồm 07 xã vùng tưới:  Đôn Thuận, Hưng Thuận, Lộc Hưng, An Tịnh, Gia Lộc, Gia Bình, An Hòa.

Hàng năm xí nghiệp vận hành tưới tiêu đủ 3 vụ cho 07 xã vùng tưới, Năm 2014 nghiệm thu thanh lý hợp đồng : 19.435,33 ha/26.419 hộ so kế hoạch đạt 107,19%;

  4. Tổ chức bộ máy :

Xí nghiệp Thủy lợi Trảng Bàng gồm : Ban giám đốc xí nghiệp, 02 tổ chuyên môn và  03 Tổ công nhân sản xuất trực tiếp. Với tổng số cán bộ công nhân viên:

-Tổ hành chính – kế toán  : gồm 03 nhân viên, trong đó : 01 nhân viên kế toán, 01 nhân viên phụ trách Thủ quỹ kiêm văn thư, Hành chính và 01 nhân viên bảo vệ.

-Nhiệm vụ : Chịu trách nhiệm quản lý chung về tài chánh kế toán, quản lý sử dụng quỹ tiền mặt. Quản lý và giải quyết các công tác hành chính văn thư, tổ chức quản trị đời sống, bảo vệ xí nghiệp, tổ chức thực hiện các định mức lao động của Công ty, công tác bảo hộ lao động, vệ sinh an toàn lao động, kế hoạch đào tạo, nâng tay nghề cho công nhân; Công tác thi đua khen thưởng. Tham mưu cho Ban giám đốc xí nghiệp, phối hợp phòng tổ chức Hành chính Công ty và phòng tài vụ Công ty những vấn đề liên quan đến công tác hành chính và kế toán.

-Tổ Kế hoạch kỹ thuật - quản lý nước và công trình  :  03 nhân viên gồm : 01 nhân viên kế hoạch tổng hợp, 01 nhân viên phụ trách kỹ thuật và 01 nhân viên quản lý nước và công trình.

-Nhiệm vụ : Phụ trách công tác thống kê, tổng hợp, xây dựng chỉ tiêu kế hoạch từng vụ, năm; Quản lý công tác hợp đồng dùng nước, công tác kiểm định tưới, công tác nghiệm thu, thanh lý hợp đồng; lập quy trình vận hành hệ thống công trình tưới tiêu, tổ chức điều hành hệ thống tưới tiêu. Xây dựng kế hoạch sửa chữa, duy tu bão dưỡng và bảo vệ bảo vệ công trình kênh mương trên địa bàn huyện. Tham mưu Ban giám đốc xí nghiệp, phối hợp Phòng Kế hoạch kỹ thuật Công ty và phòng Quản lý nước và Công trình Công ty những vấn đề liên quan đến công tác quản lý, khai thác, bảo vệ và bảo dưỡng hệ thống kênh mương trên địa bàn huyện Trảng Bàng

-Tổ công nhân sản xuất :  03 Tổ với 16 công nhân.

+Tổ 01  :  06 Công nhân , phụ trách các tuyến kênh thuộc địa bàn xã Hưng Thuận, Đôn Thuận gồm các tuyến kênh N11, N13, N15, N17, N18, N23.

+Tổ 02  :  06 Công nhân, phụ trách các tuyến kênh địa bàn xã Lộc Hưng, Gia LộcGia Bình, An Hòa, tuyến kênh N20

+Tổ 03  :  04 Công nhân, phụ trách các tuyến kênh địa bàn xã Lộc Hưng, An Tịnh,gồm các tuyến kênh N22, N24, N26.

-Nhiệm vụ : Trực tiếp vận  hành, điều tiết, phân phối nước, kiểm định tưới, hổ trợ các tổ chức hợp tác dùng nước ký hợp đồng và nghiệm thu thanh lý hợp đồng; bảo vệ công trình kênh mương trên địa bàn huyện, xử lý sự cố, duy tu sử chữa kênh mương, Phát cỏ vớt rong thông thoáng lòng kênh. Phối hợp 02 tổ chuyên môn thực hiện các vấn đề liên quan đến kỹ thuật, quản lý nước, chỉ tiêu, kế hoạch và hành chính.

Tổ chức hợp tác dùng nước :

+Hợp tác xã dịch vụ thủy lợi  :  09

+Tổ thủy nông cơ sở :  29

Tổ chức Đảng, đoàn thể :

+ Chi bộ Xí nghiệp Thủy lợi Trảng Bàng là tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện Trảng Bàng, với tổng số 14 đảng viên.

+ Công đoàn bộ phận Xí nghiệp Thủy lợi Trảng Bàng trực thuộc Công đoàn cơ sở Công ty TNHH một thành viên khai thác thủy lợi Tây Ninh, với tổng số 24CĐV/24CVNC.

Chi đoàn có 03 đoàn viên Đoàn TNCS HCM, hiện đang sinh hoạt ghép tại Chi đoàn Liên cơ, do Chi bộ Huyện Đoàn Trảng Bàng quản lý.

 

 

 

 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

© Copyright 2015-2016 Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh, All rights reserved.
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Hùng Thắng - chức vụ: Chủ tịch - ĐT: 0276. 3 811 100 
ĐC: Số 211, đường 30/4, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
ĐT liên hệ: 0276.3827380, Email: imctayninh@gmail.com