Bạn thấy website này thế nào?
Khá tốt
Tạm được
Quá tệ

Đang truy cập: 2
Trong ngày: 16
Trong tuần: 110
Lượt truy cập: 281359

Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018

Báo cáo số 21/TLTN, ngày 31/3/2018 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018 (Thực hiện theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ).

Báo cáo Tài chính năm 2017

 Báo cáo Tài chính Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thuỷ lợi Tây Ninh năm 2017 (Thực hiện theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ)

Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2017 Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh

Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2017 Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh(Thực hiện theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ)

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty năm 2016

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty năm 2016

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016

Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp năm 2017

Báo cáo số 33/BC-TLTN, ngày 29/3/2017 về tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp năm 2017 (Thực hiện theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ).

Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của Doanh nghiệp năm 2017

Báo cáo số 32/BC-TLTN, ngày 29/3/2017 về chế độ, tiền lương, tiền thưởng của Doanh nghiệp năm 2017 (Thực hiện theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ).

Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017

Báo cáo số 31/TLTN, ngày 29/3/2017 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 (Thực hiện theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ).

Báo cáo Tài chính năm 2016

Báo cáo Tài chính Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thuỷ lợi Tây Ninh năm 2016 (Thực hiện theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ)

Báo cáo đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất

Báo cáo số 113/BC-TLTN ngày 29/10/2016 về việc đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất

« 1 2 3 5 7 » ( 7 ) Di chuyển đến trang

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

© Copyright 2015-2016 Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh, All rights reserved.
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Hùng Thắng - chức vụ: Chủ tịch - ĐT: 0276. 3 811 100 
ĐC: Số 211, đường 30/4, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
ĐT liên hệ: 0276.3827380, Email: imctayninh@gmail.com